Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Buttler B.V., gevestigd te Breda.

KVK: 77566017
BTW: NL858018160B01 

Laagsteen 20 (Bezoek enkel op afspraak)
4815PH Breda
+085 301 0008
info@buttler.shop

Toepasselijkheid

Op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen Besteller en Buttler.shop tot stand komen, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.

Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de Besteller slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Buttler.shop uitdrukkelijk zijn aanvaard.

De besteller met wie eenmaal op deze voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en Buttler.shop.

Totstandkoming overeenkomst

Tussen Buttler.shop en Besteller komt een koopovereenkomst tot stand op het moment dat de Besteller een aanbieding van Buttler.shop accepteert middels het volledig en correct invullen van het door Buttler.shop beschikbaar gemaakte formulier.

Prijs 

Buttler.shop behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in servicevorm aangeboden producten tijdens de looptijd van de service te wijzigen, waarbij Buttler.shop Besteller uiterlijk 14 dagen van tevoren zal informeren en Besteller de mogelijkheid heeft om de service binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat Besteller enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten. Actiecodes en giftcards hebben de geldigheidsduur die door Buttler.shop wordt vermeld bij uitgifte. Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

Betaling

Voor de betaling kan Besteller uitsluitend gebruik maken van de door Buttler.shop aangeboden betalingsmogelijkheden.

Levering, levertijd en uitvoering 

Levering geschiedt op kosten van Besteller op het bij de bestelling opgegeven adres.

De Besteller (d.w.z. de persoon aan wie de zending wordt verzonden) zal de declarant en importeur zijn in het land waarvoor de zending bestemd is.

Bestellingen worden afgeleverd binnen drie tot vijf werkdagen na bestelling waarbij bezorging alleen mogelijk is op dagen waarop PostNL in het betreffende gebied bezorgt.

Besteller is verantwoordelijk voor het up to date houden van contactgegevens inclusief bezorgadres. Indien een bestelling niet aankomt omdat de contactgegevens niet juist zijn ingevuld, zal Buttler.shop de bestelling binnen drie tot vijf dagen na ontvangst van het juiste adres opnieuw verzenden en de verzendkosten in rekening brengen.

Om producten van Buttler.shop te ontvangen heeft de brievenbus van besteller de volgende afmetingen: minimaal 26,5 cm lang en 3,2 cm hoog.

Gegevensbescherming

De door Besteller aan Buttler.shop verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om de bestelling uit te voeren, conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor meer informatie, zie onze Privacy Policy.

Garantie en aansprakelijkheid

Buttler.shop garandeert slechts dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de door Buttler.shop verstrekte informatie bestemd zijn en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.

Buttler.shop garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten worden geproduceerd respectievelijk geleverd met respect voor mens en milieu, zonder gebruikmaking van kinderarbeid.

Wijzigingen

Buttler.shop behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.

Ontbinding

Indien de Besteller zijn verplichtingen onder deze overeenkomst niet nakomt dan heeft Buttler.shop de keuze om: a. de Besteller de gelegenheid te geven om binnen een door Buttler.shop gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen; b. de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk te ontbinden; Buttler.shop behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de overeenkomst, ook volledige vergoeding van alle schade en kosten op Besteller te verhalen.

Geschillen en toepasselijk recht 

Op alle verbintenissen tussen Buttler.shop en de Besteller is Nederlands recht van toepassing.

Retourbeleid Buttler.shop

Retourneringsproces
Als u niet 100% tevreden bent met uw Buttler-producten, bieden wij u 30 dagen retourservice aan. Alle artikelen moeten echter in goede staat aan ons worden geretourneerd. Ze moeten ongebruikt en in hun originele, onbeschadigde verpakking worden teruggestuurd.

Neem contact op met onze klantenservice voordat u uw producten retourneert. Zij zullen u graag verder helpen.

Wij vergoeden het bedrag dat u voor uw aankoop bij ons heeft betaald zo snel mogelijk, binnen maximaal 30 dagen na een beoordeling van de geretourneerde goederen. De klant is verantwoordelijk voor de verzendkosten. Retouren die buiten het bovenstaande tijdsbestek worden ontvangen, worden niet geaccepteerd.